Biểu tượng HardDisk của Samsung HXMU050DA

Samsung HXMU050DA HardDisk icon
Họa sĩ: Jonathan Rey (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Device (8 icons)
giấy phép: Miễn phí cho sử dụng phi thương mại.
sử dụng thương mại: Không cho phép
The products or characters depicted in these icons are © by Respective Copyright Owners
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng cà phê
Biểu tượng tai nghe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *