Biểu tượng Google

Googler icon
Họa sĩ: Aha-Soft (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Google Glass (9 icons)
giấy phép: Linkware (Backlink to http://www.aha-soft.com required)
sử dụng thương mại: Được phép (Backlink to http://www.aha-soft.com required)
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng máy chiếu màu đỏ
Biểu tượng Google Glasses của Guy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *