Biểu tượng Google Glass construction

Google Glass construction icon
Họa sĩ: Aha-Soft (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Google Glass (9 icons)
giấy phép: Linkware (Backlink to http://www.aha-soft.com required)
sử dụng thương mại: Được phép (Backlink to http://www.aha-soft.com required)
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng máy chiếu vàng
Biểu tượng Google Glasses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *