Biểu tượng Google Girl Glasses

Girl Google Glasses icon
Họa sĩ: Aha-Soft (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Google Glass (9 icons)
giấy phép: Linkware (Backlink to http://www.aha-soft.com required)
sử dụng thương mại: Được phép (Backlink to http://www.aha-soft.com required)
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng Cửa sổ Google mát
Biểu tượng màu xanh của máy chiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *