Biểu tượng Georgia

Georgia icon
Họa sĩ: IconDrawer (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Flags (243 icons)
giấy phép: Linkware (Backlink to http://www.icondrawer.com required)
sử dụng thương mại:
PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

48×48 32×32 24×24 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *