Biểu tượng FireWire Drive

FireWire Drive icon
Họa sĩ: Maximilian Novikov (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Leomx (36 icons)
giấy phép: Linkware (Backlink to http://www.novikov-design.com required)
sử dụng thương mại: Được phép (Author Arrangement required -> Visit artist website for details).
Tải về PNG Tải về ICO

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 48×48 32×32 16×16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *