Biểu tượng Firewire

Firewire icon
Họa sĩ: komfort-zone
Gói biểu tượng: Unibody Drive (12 icons)
giấy phép: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 48×48 32×32 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.