Biểu tượng Facebook

facebook icon
Họa sĩ: Land-of-Web
Gói biểu tượng: Egg Social (15 icons)
giấy phép: phần mềm miễn phí
sử dụng thương mại: Được phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Trứng Phục Sinh 1 Icon
Phục Sinh trứng 2 Icon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *