Biểu tượng đỏ tía

red cry icon
Họa sĩ: Iconka.com (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Easter Egg Bunny (72 icons)
giấy phép: Linkware (Backlink to http://www.iconka.com required)
sử dụng thương mại: Mua giấy phép thương mại ở đây: http://iconka.com/downloads/easter-egg-bunny-emoticons
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng buồn ngủ màu xanh lá cây
Biểu tượng Đỏ dễ thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *