Biểu tượng của Vương quốc Anh Biểu tượng 3

United Kingdom Flag 3 icon
Họa sĩ: Icons-Land (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Vista Flags (54 icons)
giấy phép: Linkware (Backlink to http://www.icons-land.com required)
sử dụng thương mại: Được phép (Backlink to http://www.icons-land.com required)
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48 32 24 16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *