Biểu tượng của Republic Attack Cruiser

Republic Attack Cruiser icon
Họa sĩ: Jonathan Rey (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Star Wars Vehicles (41 icons)
giấy phép: Miễn phí cho sử dụng phi thương mại.
sử dụng thương mại: Không cho phépThe products or characters depicted in these icons are © by Lucasfilm Ltd.
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng của Shuttle Shuttle II
Cộng hòa tấn công Biểu tượng GunShip

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *