Biểu tượng Crown Royal

Crown Royal icon
Họa sĩ: Mihaiciuc Bogdan
Gói biểu tượng: Kingdom (51 icons)
giấy phép: CC Attribution 4.0
sử dụng thương mại: Được phép (Backlink to http://bogo-d.deviantart.com required)
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

32×32 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *