Biểu tượng cà phê

Coffee icon
Họa sĩ: ArtDesigner.lv (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Urban Stories (10 icons)
giấy phép: CC Attribution-Noncommercial-No Derivate 4.0
sử dụng thương mại: Mua giấy phép thương mại ở đây: http://artdesigner.lv/archives/807
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng Bù nhìn
Biểu tượng HardDisk của Samsung HXMU050DA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *