Biểu tượng búp bạc

Silver cup icon
Họa sĩ: R0ssman
Gói biểu tượng: Mongolic (3 icons)
giấy phép: CC Attribution-Noncommercial-No Derivate 4.0
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Màu xanh matreshka thấp hơn phần Icon
Biểu tượng Truyền hình 09