Biểu tượng búp bạc

Silver cup icon
Họa sĩ: R0ssman
Gói biểu tượng: Mongolic (3 icons)
giấy phép: CC Attribution-Noncommercial-No Derivate 4.0
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Màu xanh matreshka thấp hơn phần Icon
Biểu tượng Truyền hình 09

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *