Biểu tượng Blue cry

blue cry icon
Họa sĩ: Iconka.com (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Easter Egg Bunny (72 icons)
giấy phép: Linkware (Backlink to http://www.iconka.com required)
sử dụng thương mại: Mua giấy phép thương mại ở đây: http://iconka.com/downloads/easter-egg-bunny-emoticons
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.