Biểu trưng mở Adidas Shoebox

Adidas Shoebox Open icon
Họa sĩ: mattrich (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Adidas (5 icons)
giấy phép: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0
sử dụng thương mại: Không cho phépThe products or characters depicted in these icons are © by Adidas
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng Cross Country
Biểu tượng Skeleton

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *