Toffee Icon

toffee icon
Họa sĩ: PSDblast
Gói biểu tượng: Flat Christmas (12 icons)
giấy phép: Miễn phí cho sử dụng phi thương mại.
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng Chuông
Biểu tượng cây Giáng sinh