Biểu tượng Giáng sinh bóng

christmas ball icon
Họa sĩ: Steve Lianardo
Gói biểu tượng: Free Christmas Flat (24 icons)
giấy phép: CC Attribution 4.0
sử dụng thương mại: Được phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng Rocket
Biểu tượng Rudolph